シオガイ精機ベトナムshiogai seiki vietnam

Kinh doanh kim loại tấm

Gia công kim loại tấm chính xác đảm bảo công nghệ và chất lượng với tất cả tấm lòng ngay cả từ một sản phẩm
slider6
Chúng tôi sẽ thiết kế, sản xuất và độ chính xác kim loại tấm cho bàn làm việc, dolly và kệ ở Nhật Bản với thời gian giao hàng ngắn và giá thấp.


【Cơ sở vật chất chính】
Máy ép khuôn, Nhà cung cấp, Cắt: Sách: 1 loại mỗi